គម្រោង

ផែនការការជួលចំនួន៤ប្រភេទ
យើងមានគ្រប់យ៉ាងសម្រាប់ការិយាល័យនិងសេវាកម្មដែលអ្នកត្រូវការ

ផែនការការជួលចំនួន៤របស់ KY iCenter គឺចាប់ផ្ដើមពីតម្រូវការរបស់សហគ្រាស។ចាប់ពីបុគ្គលិក២នាក់ធ្វើការរហូតដល់ជាទីស្នាក់ការរបស់សហគ្រាសធំៗឬមួយក៏គ្រាន់តែធ្វើការដោយមានតែទូរសព្ទ័ដៃនិងកុំព្យូទ័រយួរដៃក៏ដោយ ក៏មានគម្រោងដែលសាកសមនឹងអ្នកដែរ។

សូមស្វាគមន៍មកកាន់ KY iCenter ជ្រើសរើសគម្រោងដែលសាកសមនឹងអ្នកហើយចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មរបស់អ្នកភ្លាម

iWork
Open Space

 • ទំហំ ការរចនា ការរៀបចំស្រាចទៅលើអ្នក

 • ចេញចូល២៤ម៉ោង
 • កុងទ័រភ្លើងបុគ្គល
 • ម៉ាស៊ីនត្រជាក់បុគ្គល
 • មជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មជាន់ទី២១
 • ពិន្ធុសម្រាប់សមាជិក
 • បន្ទប់ប្រជុំ
 • កក់កន្លែងហាត់ប្រាណ
 • សមាជិក App
 • សមាជិកនៃសេវាកម្ម
 • ការចុះបញ្ជីក្រុមហ៊ុន
 • មានពិដាន កំរាលការ៉ូឈើ

iWork
Basic

 • នាំយកតែគ្រឿង សង្ហារឹមមកបានហើយ

 • ចេញចូល២៤ម៉ោង
 • កុងទ័រភ្លើងបុគ្គល
 • ម៉ាស៊ីនត្រជាក់បុគ្គល
 • មជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មជាន់ទី២១
 • ពិន្ធុសម្រាប់សមាជិក
 • បន្ទប់ប្រជុំ
 • កក់កន្លែងហាត់ប្រាណ
 • សមាជិក App
 • សមាជិកនៃសេវាកម្ម
 • ការចុះបញ្ជីក្រុមហ៊ុន
 • រួមបញ្ចូលគ្នាយ៉ាងពេញលេញជាមួយនឹងអំពូលភ្លើង វាំងនន កម្រាលឈើនិងពិដាន
 • ទ្វារអេឡិចត្រូនិច
 • មានកន្លែងសម្រាប់ ​​ អង្គុយលេង

iWork
Delicate

 • នាំក្រុមការងារមកភ្លាមធ្វើការបានភ្លាម

 • ចេញចូល២៤ម៉ោង
 • កុងទ័រភ្លើងបុគ្គល
 • ម៉ាស៊ីនត្រជាក់បុគ្គល
 • មជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មជាន់ទី២១
 • ពិន្ធុសម្រាប់សមាជិក
 • បន្ទប់ប្រជុំ
 • កក់កន្លែងហាត់ប្រាណ
 • សមាជិក App
 • សមាជិកនៃសេវាកម្ម
 • ការចុះបញ្ជីក្រុមហ៊ុន
 • ការិយាល័យឯកជនមានបំពាក់គ្រឿបរិក្ខាយ៉ាងពេញលេញ
 • រួមបញ្ចូលថ្លៃការគ្រប់គ្រងអចលនទ្រព្យ
 • ការសំអាតជារៀងរាល់ សប្ដាហ៍
 • មានកន្លែងសម្រាប់អង្គុយលេង

iStudio
Soho

 • ចាប់ផ្ដើមការងារភ្លាមជាមួយកុំព្យូទ័រយួរដៃរបស់អ្នក

 • ចេញចូល២៤ម៉ោង
 • ម៉ាស៊ីនត្រជាក់បុគ្គល (កំណត់ពេលវេលា)
 • មជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មជាន់ទី២១
 • ពិន្ធុសម្រាប់សមាជិក
 • បន្ទប់ប្រជុំ
 • កក់កន្លែងហាត់ប្រាណ
 • សមាជិក App
 • សមាជិកនៃសេវាកម្ម
 • ការចុះបញ្ជីក្រុមហ៊ុន
 •  
 • ការិយាល័យឯកជនមានបំពាក់គ្រឿបរិក្ខារយ៉ាងពេញលេញ
 • រួមបញ្ចូលថ្លៃការគ្រប់គ្រងអចលនទ្រព្យ
 • មិនគិតថ្លៃអគ្គិសនី័
 • ការសំអាតជារៀងរាល់ សប្ដាហ៍
 • ប្រើWIFI ឥតគិតថ្លៃ
 • មានកន្លែងអង្គុយលេងនិងកន្លែងឆុងកាហ្វេ&តែ

iWork Open Spaceការិយាល័យចែករំលែក

Previous
Next

iWork Open Space
រចនាទំហំការិយាល័យរបស់លោកអ្នកដោយខ្លួនអ្នកផ្ទាល់

ទំហំ:48.1-1150ម៉ែត្រការ៉េ (អាចជួលច្រើនជាន់)

សាកសមសម្រាប់៖
 • ទីស្នាក់ការកណ្ដាលរបស់ក្រុមហ៊ុន
 • សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម
 • មានបំណងរៀបចំ រចនាការិយាល័យផ្ទាល់ខ្លួន
 • ផ្លាស់ប្ដូរទំហំការិយាល័យតាមបំណង
លក្ខណៈពិសេស:
 • ជាន់ទាំងមូលបើកជំហនិងទីធ្លាធំទូលាយ
 • កំរាលឈើ ពិដានស៊ុមដែកស្រាលដែលអាចទទួលពន្លឺបានយ៉ាងល្អ និងម៉ាស៊ីនត្រជាក់ដែលសាកសមសម្រាប់ទីធ្លាការិយាល័យទាំងមូល
 • ទំហំនៃការិយាល័យអាចកំណត់តាមតម្រូវការរបស់សហគ្រាស
 • ការរៀបចំនិងការរចនាមានភាពបត់បែនតាមតម្រូវការ

ចេញចូល ២៤ម៉ោង

ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ ឯកជន

កុងទ័រភ្លើងឯកជន

សេវាកម្មមជ្ឈមណ្ឌលអាជីវកម្ម

បន្ទប់ប្រជុំ

ការទទួលនិង ផ្ញើរសារ

សេវាកម្មមជ្ឈមណ្ឌលហាត់ប្រាណ

ពិន្ទុសមាជិក

សមាជិក APP

សេវាកម្ម អាជីវកម្ម

ការចុះបញ្ជីក្រុមហ៊ុន

ទីភ្នាក់ងារការងារ

iWork Basicការិយាល័យបែបសាមញ្ញ

Previous
Next

iWork Basic
ផ្លាស់ទីមកជាមួយគ្រឿងសង្ហារឹមដែលមានស្រាប់

ទំហំ:49.4-150ម៉ែត្រការ៉េ

សាកសមសម្រាប់៖
 • សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម
 • ក្រុមហ៊ុនដែលមានគ្រឿងសង្ហារឹម និងសម្ភារៈការិយាល័យមួយចំនួនរួច
លក្ខណៈពិសេស
 • កំរាលឈើ ពិដានស៊ុមដែកស្រាលដែលអាចទទួលពន្លឺបានយ៉ាងល្អ ម៉ាស៊ីនត្រជាក់សម្រាប់ទីធ្លាការិយាល័យទាំងមូល
 • អំពូលភ្លើង​ វាំងនន និងទ្វារអេឡិចត្រូនិច
 • មានកន្លែងអង្គុយលេងសម្រាប់បុគ្គលិក

ចេញចូល ២៤ម៉ោង

ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ ឯកជន

កុងទ័រភ្លើងឯកជន

សេវាកម្មមជ្ឈមណ្ឌលអាជីវកម្ម

បន្ទប់ប្រជុំ

ការទទួលនិង ផ្ញើរសារ

សេវាកម្មមជ្ឈមណ្ឌលហាត់ប្រាណ

ពិន្ទុសមាជិក

សមាជិក APP

សេវាកម្ម អាជីវកម្ម

ការចុះបញ្ជីក្រុមហ៊ុន

ទីភ្នាក់ងារការងារ

Bar សម្រាប់ឆុងកាហ្វេនិងតែ

កន្លែងអង្គុយលេង

iWork Delicate ការិយាល័យដែលមានបំពាក់គ្រឿងសង្ហារឹមពេញលេញ

Previous
Next

iWork Delicate
គ្រាន់តែនាំបុគ្គលិករបស់អ្នកត្រៀមខ្លួនដើម្បីផ្លាស់ទីនៅពេលណាក៏បាន

ទំហំ :49.4-150 ម៉ែត្រការ៉េ m

សាកសមសម្រាប់៖
 • សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម
 • សន្សំការចំណាយលើការរចនា
 • ធ្វើការបានគ្រប់ពេល
លក្ខណៈពិសេស
 • រួមបញ្ចូលគ្នាយ៉ាងពេញលេញជាមួយនឹងអំពូលភ្លើង វាំងនន កម្រាលឈើនិងពិដានស៊ុមដែកស្រាល
 • ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ឯកជននិងទ្វារអេឡិចត្រូនិច
 • ការិយាល័យឯកជនមានបំពាក់គ្រឿងបរិក្ខារយ៉ាងពេញលេញ
 • មានកន្លែងសម្រាប់បុគ្គលិកអង្អុយលេង
 • ផ្ដល់ការសំអាតជារៀងរាល់សប្ដាហ៍
 • រួមមានថ្លៃគ្រប់គ្រងអចលនទ្រព្យ

ចេញចូល ២៤ម៉ោង

ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ ឯកជន

កុងទ័រភ្លើងឯកជន

សេវាកម្មមជ្ឈមណ្ឌលអាជីវកម្ម

បន្ទប់ប្រជុំ

ការទទួលនិង ផ្ញើរសារ

សេវាកម្មមជ្ឈមណ្ឌលហាត់ប្រាណ

ពិន្ទុសមាជិក

សមាជិក APP

សេវាកម្ម អាជីវកម្ម

ការចុះបញ្ជីក្រុមហ៊ុន

ទីភ្នាក់ងារការងារ

Bar សម្រាប់ឆុងកាហ្វេនិងតែ

កន្លែងអង្គុយលេង

សេវាកម្ម សំអាត

ការគ្រប់គ្រងអចលនទ្រព្យឥតគិតថ្លៃ

iStudio Private Officeការិយាល័យស្ទូឌីយោឯកជន

Previous
Next

iStudio Private Office
នាំយកកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកមកធ្វើការបានភ្លាមៗ

ទំហំ :9.5-39.93 ម៉ែត្រការ៉េ

សាកសមសម្រាប់៖
 • សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម
 • ស្ទូឌីយោផ្ទាល់ខ្លួននិងខ្នាតតូច
 • សហគ្រាស អង្គភាព ប្រតិបត្តិការឯកជន សាខារបស់ក្រុមហ៊ុន
 • មកធ្វើការបានគ្រប់ពេល
លក្ខណៈពិសេស
 • រួមបញ្ចូលគ្នាយ៉ាងពេញលេញជាមួយនឹងអំពូលភ្លើង វាំងនន កម្រាលឈើ ពិដានស៊ុមដែកស្រាល និងម៉ាស៊ីនត្រជាក់
 • ការិយាល័យឯកជនមានបំពាក់គ្រឿងបរិក្ខារយ៉ាងពេញលេញ
 • ទ្វារអេឡិចត្រូនិច
 • មានកន្លែងអង្អុយលេងសម្រាប់សមាជិកផ្តាច់មុខ
 • សេវាកម្មសំអាតជារៀងរាល់សប្តាហ៍
 • Wifiនិងអគ្គិសនីដោយឥតគិតថ្លៃ រួមបញ្ចូលថ្លៃគ្រប់គ្រងអចលនទ្រព្យ

ចេញចូល ២៤ម៉ោង

ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ ឯកជន

កុងទ័រភ្លើងឯកជន

សេវាកម្មមជ្ឈមណ្ឌលអាជីវកម្ម

បន្ទប់ប្រជុំ

ការទទួលនិង ផ្ញើរសារ

សេវាកម្មមជ្ឈមណ្ឌលហាត់ប្រាណ

ពិន្ទុសមាជិក

សមាជិក APP

សេវាកម្ម អាជីវកម្ម

ការចុះបញ្ជីក្រុមហ៊ុន

ទីភ្នាក់ងារការងារ

Bar សម្រាប់ឆុងកាហ្វេនិងតែ

កន្លែងអង្គុយលេង

សេវាកម្ម សំអាត

ការគ្រប់គ្រងអចលនទ្រព្យឥតគិតថ្លៃ

បន្ទប់​ងូតទឹក

កន្លៃងជក់បារី

កក់​ឥឡូវនេះ! កន្លែងធ្វើការមួយដែលមានភាពបត់បែន

ភ្នាក់ងាររបស់យើងនឹងទាក់ទងអ្នកវិញឆាប់ៗនេះដើម្បីផ្ដល់ព័ត៌មានលំអិត

 

គម្រោង

ផែនការការជួលចំនួន៤ប្រភេទ
យើងមានគ្រប់យ៉ាងសម្រាប់ការិយាល័យនិងសេវាកម្មដែលអ្នកត្រូវការ

ផែនការការជួលចំនួន៤របស់ KY iCenter គឺចាប់ផ្ដើមពីតម្រូវការរបស់សហគ្រាស។ចាប់ពីបុគ្គលិក២នាក់ធ្វើការរហូតដល់ជាទីស្នាក់ការរបស់សហគ្រាសធំៗឬមួយក៏គ្រាន់តែធ្វើការដោយមានតែទូរសព្ទ័ដៃនិងកុំព្យូទ័រយួរដៃក៏ដោយ ក៏មានគម្រោងដែលសាកសមនឹងអ្នកដែរ។

សូមស្វាគមន៍មកកាន់ KY iCenter ជ្រើសរើសគម្រោងដែលសាកសមនឹងអ្នកហើយចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មរបស់អ្នកភ្លាម

iWork
Open Space

 • ទំហំ ការរចនា ការរៀបចំស្រាចទៅលើអ្នក!

 • ចេញចូល២៤ម៉ោង
 • កុងទ័រភ្លើងបុគ្គល
 • ម៉ាស៊ីនត្រជាក់បុគ្គល
 • មជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មជាន់ទី២១
 • ពិន្ធុសម្រាប់សមាជិក
 • បន្ទប់ប្រជុំ
 • កក់កន្លែងហាត់ប្រាណ
 • សមាជិក App
 • សមាជិកនៃសេវាកម្ម
 • ការចុះបញ្ជីក្រុមហ៊ុន
 • មានពិដាន កំរាលការ៉ូឈើ

iWork
Basic

 • នាំយកតែគ្រឿង សង្ហារឹមមកបានហើយ

 • ចេញចូល២៤ម៉ោង
 • កុងទ័រភ្លើងបុគ្គល
 • ម៉ាស៊ីនត្រជាក់បុគ្គល
 • មជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មជាន់ទី២១
 • ពិន្ធុសម្រាប់សមាជិក
 • បន្ទប់ប្រជុំ
 • កក់កន្លែងហាត់ប្រាណ
 • សមាជិក App
 • សមាជិកនៃសេវាកម្ម
 • ការចុះបញ្ជីក្រុមហ៊ុន
 • រួមបញ្ចូលគ្នាយ៉ាងពេញលេញជាមួយនឹងអំពូលភ្លើង វាំងនន កម្រាលឈើនិងពិដាន
 • ទ្វារអេឡិចត្រូនិច
 • មានកន្លែងសម្រាប់ ​​ អង្គុយលេង

iWork
Delicate

 • នាំក្រុមការងារមកភ្លាមធ្វើការបានភ្លាម

 • ចេញចូល២៤ម៉ោង
 • កុងទ័រភ្លើងបុគ្គល
 • ម៉ាស៊ីនត្រជាក់បុគ្គល
 • មជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មជាន់ទី២១
 • ពិន្ធុសម្រាប់សមាជិក
 • បន្ទប់ប្រជុំ
 • កក់កន្លែងហាត់ប្រាណ
 • សមាជិក App
 • សមាជិកនៃសេវាកម្ម
 • ការចុះបញ្ជីក្រុមហ៊ុន
 • ការិយាល័យឯកជនមានបំពាក់គ្រឿបរិក្ខាយ៉ាងពេញលេញ
 • រួមបញ្ចូលថ្លៃការគ្រប់គ្រងអចលនទ្រព្យ
 • ការសំអាតជារៀងរាល់ សប្ដាហ៍
 • មានកន្លែងសម្រាប់អង្គុយលេង

iStudio
Soho

 • ចាប់ផ្ដើមការងារភ្លាមជាមួយកុំព្យូទ័រយួរដៃរបស់អ្នក

 • ចេញចូល២៤ម៉ោង
 • ម៉ាស៊ីនត្រជាក់បុគ្គល (កំណត់ពេលវេលា)
 • មជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មជាន់ទី២១
 • ពិន្ធុសម្រាប់សមាជិក
 • បន្ទប់ប្រជុំ
 • កក់កន្លែងហាត់ប្រាណ
 • សមាជិក App
 • សមាជិកនៃសេវាកម្ម
 • ការចុះបញ្ជីក្រុមហ៊ុន
 •  
 • ការិយាល័យឯកជនមានបំពាក់គ្រឿបរិក្ខារយ៉ាងពេញលេញ
 • រួមបញ្ចូលថ្លៃការគ្រប់គ្រងអចលនទ្រព្យ
 • មិនគិតថ្លៃអគ្គិសនី័
 • ការសំអាតជារៀងរាល់ សប្ដាហ៍
 • ប្រើWIFI ឥតគិតថ្លៃ
 • មានកន្លែងអង្គុយលេងនិងកន្លែងឆុងកាហ្វេ&តែ

iWork Open Spaceការិយាល័យចែករំលែក

Previous
Next

iWork Open Space
រចនាទំហំការិយាល័យរបស់លោកអ្នកដោយខ្លួនអ្នកផ្ទាល់

ទំហំ:48.1-1150ម៉ែត្រការ៉េ (អាចជួលច្រើនជាន់)

សាកសមសម្រាប់៖
 • ទីស្នាក់ការកណ្ដាលរបស់ក្រុមហ៊ុន
 • សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម
 • មានបំណងរៀបចំ រចនាការិយាល័យផ្ទាល់ខ្លួន
 • ផ្លាស់ប្ដូរទំហំការិយាល័យតាមបំណង
លក្ខណៈពិសេស:
 • ជាន់ទាំងមូលបើកជំហនិងទីធ្លាធំទូលាយ
 • កំរាលឈើ ពិដានស៊ុមដែកស្រាលដែលអាចទទួលពន្លឺបានយ៉ាងល្អ និងម៉ាស៊ីនត្រជាក់ដែលសាកសមសម្រាប់ទីធ្លាការិយាល័យទាំងមូល
 • ទំហំនៃការិយាល័យអាចកំណត់តាមតម្រូវការរបស់សហគ្រាស
 • ការរៀបចំនិងការរចនាមានភាពបត់បែនតាមតម្រូវការ

ចេញចូល ២៤ម៉ោង

ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ ឯកជន

កុងទ័រភ្លើងឯកជន

សេវាកម្មមជ្ឈមណ្ឌលអាជីវកម្ម

បន្ទប់ប្រជុំ

ការទទួលនិង ផ្ញើរសារ

សេវាកម្មមជ្ឈមណ្ឌលហាត់ប្រាណ

ពិន្ទុសមាជិក

សមាជិក APP

សេវាកម្ម អាជីវកម្ម

ការចុះបញ្ជីក្រុមហ៊ុន

ទីភ្នាក់ងារការងារ

iWork Basicការិយាល័យបែបសាមញ្ញ

Previous
Next

iWork Basic
ផ្លាស់ទីមកជាមួយគ្រឿងសង្ហារឹមដែលមានស្រាប់

ទំហំ:49.4-150ម៉ែត្រការ៉េ

សាកសមសម្រាប់៖
 • សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម
 • ក្រុមហ៊ុនដែលមានគ្រឿងសង្ហារឹម និងសម្ភារៈការិយាល័យមួយចំនួនរួច
លក្ខណៈពិសេស
 • កំរាលឈើ ពិដានស៊ុមដែកស្រាលដែលអាចទទួលពន្លឺបានយ៉ាងល្អ ម៉ាស៊ីនត្រជាក់សម្រាប់ទីធ្លាការិយាល័យទាំងមូល
 • អំពូលភ្លើង​ វាំងនន និងទ្វារអេឡិចត្រូនិច
 • មានកន្លែងអង្គុយលេងសម្រាប់បុគ្គលិក

ចេញចូល ២៤ម៉ោង

ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ ឯកជន

កុងទ័រភ្លើងឯកជន

សេវាកម្មមជ្ឈមណ្ឌលអាជីវកម្ម

បន្ទប់ប្រជុំ

ការទទួលនិង ផ្ញើរសារ

សេវាកម្មមជ្ឈមណ្ឌលហាត់ប្រាណ

ពិន្ទុសមាជិក

សមាជិក APP

សេវាកម្ម អាជីវកម្ម

ការចុះបញ្ជីក្រុមហ៊ុន

ទីភ្នាក់ងារការងារ

Bar សម្រាប់ឆុងកាហ្វេនិងតែ

កន្លែងអង្គុយលេង

iWork Delicate ការិយាល័យដែលមានបំពាក់គ្រឿងសង្ហារឹមពេញលេញ

Previous
Next

iWork Delicate
គ្រាន់តែនាំបុគ្គលិករបស់អ្នកត្រៀមខ្លួនដើម្បីផ្លាស់ទីនៅពេលណាក៏បាន

ទំហំ :49.4-150 ម៉ែត្រការ៉េ

សាកសមសម្រាប់៖
 • សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម
 • សន្សំការចំណាយលើការរចនា
 • ធ្វើការបានគ្រប់ពេល
លក្ខណៈពិសេស
 • រួមបញ្ចូលគ្នាយ៉ាងពេញលេញជាមួយនឹងអំពូលភ្លើង វាំងនន កម្រាលឈើនិងពិដានស៊ុមដែកស្រាល
 • ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ឯកជននិងទ្វារអេឡិចត្រូនិច
 • ការិយាល័យឯកជនមានបំពាក់គ្រឿងបរិក្ខារយ៉ាងពេញលេញ
 • មានកន្លែងសម្រាប់បុគ្គលិកអង្អុយលេង
 • ផ្ដល់ការសំអាតជារៀងរាល់សប្ដាហ៍
 • រួមមានថ្លៃគ្រប់គ្រងអចលនទ្រព្យ

ចេញចូល ២៤ម៉ោង

ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ ឯកជន

កុងទ័រភ្លើងឯកជន

សេវាកម្មមជ្ឈមណ្ឌលអាជីវកម្ម

បន្ទប់ប្រជុំ

ការទទួលនិង ផ្ញើរសារ

សេវាកម្មមជ្ឈមណ្ឌលហាត់ប្រាណ

ពិន្ទុសមាជិក

សមាជិក APP

សេវាកម្ម អាជីវកម្ម

Company Registrationការចុះបញ្ជីក្រុមហ៊ុន

ទីភ្នាក់ងារការងារ

Bar សម្រាប់ឆុងកាហ្វេនិងតែ

កន្លែងអង្គុយលេង

សេវាកម្ម សំអាត

ការគ្រប់គ្រងអចលនទ្រព្យឥតគិតថ្លៃ

iStudio Private Officeការិយាល័យស្ទូឌីយោឯកជន

Previous
Next

iStudio Private Office
នាំយកកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកមកធ្វើការបានភ្លាមៗ

ទំហំ :9.5-39.93 ម៉ែត្រការ៉េ

សាកសមសម្រាប់៖
 • សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម
 • ស្ទូឌីយោផ្ទាល់ខ្លួននិងខ្នាតតូច
 • សហគ្រាស អង្គភាព ប្រតិបត្តិការឯកជន សាខារបស់ក្រុមហ៊ុន
 • មកធ្វើការបានគ្រប់ពេល
លក្ខណៈពិសេស
 • រួមបញ្ចូលគ្នាយ៉ាងពេញលេញជាមួយនឹងអំពូលភ្លើង វាំងនន កម្រាលឈើ ពិដានស៊ុមដែកស្រាល និងម៉ាស៊ីនត្រជាក់
 • ការិយាល័យឯកជនមានបំពាក់គ្រឿងបរិក្ខារយ៉ាងពេញលេញ
 • ទ្វារអេឡិចត្រូនិច
 • មានកន្លែងអង្អុយលេងសម្រាប់សមាជិកផ្តាច់មុខ
 • សេវាកម្មសំអាតជារៀងរាល់សប្តាហ៍
 • Wifiនិងអគ្គិសនីដោយឥតគិតថ្លៃ រួមបញ្ចូលថ្លៃគ្រប់គ្រងអចលនទ្រព្យ

ចេញចូល ២៤ម៉ោង

ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ ឯកជន

កុងទ័រភ្លើងឯកជន

សេវាកម្មមជ្ឈមណ្ឌលអាជីវកម្ម

បន្ទប់ប្រជុំ

ការទទួលនិង ផ្ញើរសារ

សេវាកម្មមជ្ឈមណ្ឌលហាត់ប្រាណ

ពិន្ទុសមាជិក

សមាជិក APP

សេវាកម្ម អាជីវកម្ម

ការចុះបញ្ជីក្រុមហ៊ុន

ទីភ្នាក់ងារការងារ

Bar សម្រាប់ឆុងកាហ្វេនិងតែ

កន្លែងអង្គុយលេង

សេវាកម្ម សំអាត

ការគ្រប់គ្រងអចលនទ្រព្យឥតគិតថ្លៃ

បន្ទប់​ងូតទឹក

កន្លៃងជក់បារី

កក់​ឥឡូវនេះ! កន្លែងធ្វើការមួយដែលមានភាពបត់បែន

ភ្នាក់ងាររបស់យើងនឹងទាក់ទងអ្នកវិញឆាប់ៗនេះដើម្បីផ្ដល់ព័ត៌មានលំអិត